Language :

اهداف کنفرانس

اهداف کنفرانس

کنفرانس بین المللی فناوریهای نوین در علوم با هدف کلی ایجاد بستری برای تعامل و همکاری متقابل مؤسسات علمی، آموزشی و پژوهشی در سطح بین المللی و مشارکت اساتید، پژوهشگران و دانشجویان علاقمند، در تاریخ 22 اسفند  1397 برگزار می گردد. شورای سیاست گذاری این رویداد علمی در تلاش هستند تا در راستای رسیدن به اهداف ذیل گام بردارند.

  1. آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی و جدیدترین متدهای پژوهشی انجام یافته در ارتباط با فناوری های نوین.
  2. فراهم سازي بسترمناسب براي انتقال دانش وتجربيات كشورهای مختلف.
  3. آشنایی متخصصان و پژوهشگران دانشگاهی و مراکز پژوهش و صنعتی کشور با فعالیت های یک دیگر
  4. مبادله اطلاعات و ایجاد ارتباط بین صنعتگران و پژوهشگران.
  5. دستیابی به راهکارهای مناسب توسعه پایدار در حوزه های مختلف علوم.
  6. جلب توجه صاحبنظران و سیاستگزاران بخشهای مرتبط به اهمیت استفاده از دستاوردهای نوین در بهینه سازی فعالیتها و توجه به مقوله توسعه پایدار
  7. افزایش آگاهی مردم در زمینه توسعه پایدار و استفاده کمتر از منابع پایه و حفظ وضع موجود.