Language :

برنامه کنفرانس

برنامه کنفرانس

دومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم

برنامه کلی کنفرانس در یک نگاه

17- 15

15 -13:30

13:30 - 12:30

12:30- 11

11 – 10

10- 9:30

9:30 - 8

8-7

چهارشنبه

(22 اسفند ماه )

مراسم اختتامیه و تقدیر از نویسندگان مقالات برتر کنفرانس

نشست های علمی و کارگاه­ها

نماز و ناهار

نشست های علمی و کارگاه­ها

 

سخنرانی ویژه

 

پذیرایی

افتتاحیه کنفرانس

پذیرش

بازدید از پوستر ها

 

 

 

22 اسفند ماه 1397

 

دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

 برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت کنفرانس رجوع شود: www.mtsconf.ir